JTP Bilingual Journals
Newly Available Articles

Evaluation of quality markers of Mume Flos based on fingerprint and chemical pattern recognition

ZHAO Hong-su;ZHAO Ru;QIAO Jin-wei;JIN Chuan-shan;WANG Can-can;ZHANG Wei;WU De-ling

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

Quality control of Sinomenii Caulis based on chromatographic fingerprints and content determination

REN Ming-jun;HU Yun-fei;ZHU Yong-bo;QIU Ping;LI Zheng;LI Wen-long

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

Application on metabolomics techniques in compatibility law of traditional Chinese medicine formulae

WANG Jie;WEI Xin-tong;CHEN Wei;LYU Yan-hui;WEI Yan-ping;ZU Xian-peng;ZHANG Xiu-yun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

Establishment of classification method for dividing velvet antler portions based on tissue structures and ratio of protein to calcium content

ZHAO Hai-ping;YAO Meng-jie;XU Yuan;LIU Jia;YUE Zhi-gang;QI Xiao-yan;LI Chun-yi

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

Quality evaluation of Ligusticum jeholense based on HPLC fingerprint and multi-component analysis

QIAO Ping;JIA Meng;WANG Hong-lan;DI Liu-qing;ZHAO Xiao-li

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05