Home > Journals > Acta Agronomica Sinica >Issue 12,2018
Acta Agronomica Sinica
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):China Association for Science and Technology
Sponsor(s):Crop Science Society of China; Institute of Crop Science CAAS
ISSN:0496-3490
CN:11-1809/S

12 issues per year

Current Issue: Issue 12, 2018  

Total Downloads:474

  • Acta Agronomica Sinica, the 1st in Agronomy, is supervised by China Association for Science and Technology, and sponsored by Crop Science Society of China; Institute of Crop Science CAAS; China Science Publishing & Media Group Ltd. It aims to promote China’s crop science and technology, domestic and international academic exchanges. Its scope covers crop breeding, crop genetics, crop cultivation, crop physiology, ecology, biochemistry, germplasm resources, grain chemistry, grain storage and processing, and biotechnology and biomathematics mainly in China and abroad. The journal is included in JST, Pж(AJ), CA and CSCD.

  • Editor-in-Chief
    Wan Jianmin

    Associate Editor
    Chen Xiaoya, Chen Wenfu, Cao Weixing, Zhang Aimin, Yang Jianchang, Zhang Xianlong, Li Zhaohu, Wang Jiankang, Xu Mingliang, Cheng Weihong


Characterization and Regulatory Roles in Thermotolerance of Wheat Heat Shock Transcription Factor Gene TaHsfA2e

ZHANG Yu-Jie;ZHANG Yuan-Yuan;ZHANG Hua-Ning;QIN Ning;LI Guo-Liang;GUO Xiu-Lin

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Cloning and Characterization of Brassinazole-resistant (BnaBZR1 and BnaBES1) CDS from Brassica napus L.

FENG Tao;GUAN Chun-Yun

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Relationship between Grain Dehydration and Meteorological Factors in the Yellow-Huai-Hai Rivers Summer Maize

GAO Shang;MING Bo;LI Lu-Lu;XIE Rui-Zhi;XUE Jun;HOU Peng;WANG Ke-Ru;LI Shao-Kun

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Effects of Grain Moisture Content on Mechanical Grain Harvesting Quality of Summer Maize

LI Lu-Lu;XUE Jun;XIE Rui-Zhi;WANG Ke-Ru;MING Bo;HOU Peng;GAO Shang;LI Shao-Kun

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Leaf-age-model Parameters and Characteristics of High-yield Cultivars of Machine-transplanted Double Cropping Rice

LYU Wei-Sheng;ZENG Yong-Jun;SHI Qing-Hua;PAN Xiao-Hua;HUANG Shan;SHANG Qing-Yin;TAN Xue-Ming;LI Mu-Ying;HU Shui-Xiu;ZENG Yan-Hua

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Functional Analysis of Hypocotyl Phototropism Modulated by RPT2-Interacting Protein RIP1 in Arabidopsis thaliana L.

ZHAO Xiang;ZHU Zi-Yi;WANG Xiao-Nan;MU Shi-Chao;ZHANG Xiao

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Grain Dehydration Types and Establishment of Mechanical Grain Harvesting Time for Summer Maize in the Yellow-Huai-Hai Rivers Plain

LI Lu-Lu;MING Bo;XIE Rui-Zhi;WANG Ke-Ru;HOU Peng;LI Shao-Kun

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Morpho-physiological Responses of Cotton Shoot Apex to the Chemical Topping with Fortified Mepiquat Chloride

AN Jing;LI Fang;ZHOU Chun-Jiang;TIAN Xiao-Li;LI Zhao-Hu

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Effect of Lodging on Maize Grain Losing and Harvest Efficiency in Mechanical Grain Harvest

XUE Jun;LI Lu-Lu;XIE Rui-Zhi;WANG Ke-Ru;HOU Peng;MING Bo;ZHANG Wan-Xu;ZHANG Guo-Qiang;GAO Shang;BAI Shi-Jie;CHU Zhen-Dong;LI Shao-Kun

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12

Effect of Split Application of Nitrogen Fertilizer on Yield, Quality, and Nitrogen Use Efficiency of Sweet Potato

AN Jian-Gang;JING Fu;DING Yi;XIAO Yi;SHANG Hao-Hao;LI Hong-Li;YANG Xiao-Lu;TANG Dao-Bin;WANG Ji-Chun

Acta Agronomica Sinica,2018,Vol 44,No. 12