Home > Journals > Acta Agronomica Sinica >Issue 12,2019
Acta Agronomica Sinica
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):China Association for Science and Technology
Sponsor(s):Crop Science Society of China; Institute of Crop Science CAAS
ISSN:0496-3490
CN:11-1809/S

12 issues per year

Current Issue: Issue 12, 2019  

Total Downloads:474

  • Acta Agronomica Sinica, the 1st in Agronomy, is supervised by China Association for Science and Technology, and sponsored by Crop Science Society of China; Institute of Crop Science CAAS; China Science Publishing & Media Group Ltd. It aims to promote China’s crop science and technology, domestic and international academic exchanges. Its scope covers crop breeding, crop genetics, crop cultivation, crop physiology, ecology, biochemistry, germplasm resources, grain chemistry, grain storage and processing, and biotechnology and biomathematics mainly in China and abroad. The journal is included in JST, Pж(AJ), CA and CSCD.

  • Editor-in-Chief
    Wan Jianmin

    Associate Editor
    Chen Xiaoya, Chen Wenfu, Cao Weixing, Zhang Aimin, Yang Jianchang, Zhang Xianlong, Li Zhaohu, Wang Jiankang, Xu Mingliang, Cheng Weihong


Growth habit identification and diversity and stability analysis of heading date in Tibetan barley ( Hordeum vulgare L.)

Lhundrupnamgyal;LI Hui-Hui;GUO Gang-Gang;Chemiwangmo;GAO Li-Yun;TANG Ya-Wei;Nyematashi;Dawadondrup;Dolkar

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Characteristics and influencing factors of geographical agglomeration of cotton plantations in Xinjiang

MA Chun-Yue;Mamat Sawut;Ershat Ablet;YAO Jie

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Establishment and application of near-infrared reflectance spectroscopy models for predicting main fatty acid content of single seed in peanut

LI Jian-Guo;XUE Xiao-Meng;ZHANG Zhao-Hua;WANG Zhi-Hui;YAN Li-Ying;CHEN Yu-Ning;WAN Li-Yun;KANG Yan-Ping;HUAI Dong-Xin;JIANG Hui-Fang;LEI Yong;LIAO Bo-Shou

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Identification and expression analysis of GRF transcription factor family of Chenopodium quinoa

SHI Pi-Biao;HE Bing;FEI Yue-Yue;WANG Jun;WANG Wei-Yi;WEI Fu-You;LYU Yuan-Da;GU Min-Feng

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Cloning and analysis of BoCDPK14 in self-incompatibility Brasscia olerace

BAI Xiao-Jing;LIAN Xiao-Ping;WANG Yu-Kui;ZHANG He-Cui;LIU Qian-Ying;ZUO Tong-Hong;ZHANG Yi-Zhong;XIE Qin-Qin;HU Deng-Ke;REN Xue-Song;ZENG Jing;LUO Shao-Lan;PU Min;ZHU Li-Quan

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Effect of planting density on light interception within canopy and grain yield of maize of different plant types

BAI Yan-Wen;YANG Yong-Hong;ZHU Ya-Li;LI Hong-Jie;XUE Ji-Quan;ZHANG Ren-He

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Nitrogen accumulation, metabolism, and yield of proso millet in proso millet-mung bean intercropping systems

DANG Ke;GONG Xiang-Wei;CHEN Guang-Hua;ZHAO Guan;LIU Long;WANG Hong-Lu;YANG Pu;FENG Bai-Li

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Cloning and analysis of candidate gene resistant to SC3 in soybean

XIANG Wen-Yang;YANG Yong-Qing;REN Qiu-Yan;JIN Tong-Tong;WANG Li-Qun;WANG Da-Gang;ZHI Hai-Jian

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Genome-wide association analysis and candidate gene prediction of waterlogging-responding traits in Brassica napus L.

LI Yang-Yang;JING Rong-Rong;LV Rong-Rong;SHI Peng-Cheng;LI Xin;WANG Qin;WU Dan;ZHOU Qing-Yuan;LI Jia-Na;TANG Zhang-Lin

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12

Genome-wide identification of laccase gene family in update G. hirsutum L. genome and expression analysis under V. dahliae stress

ZHAO Jing;LI Xu-Tong;LIANG Xue-Zhong;WANG Zhi-Cheng;CUI Jing;CHEN Bin;WU Li-Qiang;WANG Xing-Fen;ZHANG Gui-Yin;MA Zhi-Ying;ZHANG Yan

Acta Agronomica Sinica,2019,Vol 45,No. 12