Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 08,2016
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 08, 2016  

Total Downloads:1876


Optimization of processing technology for ointment with mixed excipients of oxhide gelatin and honey by central composite design-response surface methodology

XI Xiao-hu;LIU Xia;TONG Li-guo

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 08

Preparation of hydrogel matrix sustained-release tablets of resveratrol-solid lipid nanoparticles

WU Xian-chuang;HAO Hai-jun;SONG Xiao-yong;ZHANG Yong-zhou;LIU Yu-xin;ZHANG Hong-qin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 08

?Inhibition and machanisms of total saponins from Panax notoginseng on apoptosis of hippocampal CA1 subfield neurons of rats following global cerebral ischemia

HE Xu;GE Jin-wen;DENG Chang-qing;GUO Tai-ping;PAN Ai-hua;LI Zhi-yuan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 08

Application of blending raw materials in quality consistency control of Qianlie Shule Capsule

YIN Wen-jing;WEI Hui-zhen;LIU Sheng-nan;JIN Hao-xin;DUAN Yi-qian;YANG Shi-lin;ZHU Yi-lei;LIU Wen-xia;RAO Yi

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 08

Conversion mechanism of 5-hydroxymethylfurfural in process of bran-fried Atractylodes lancea

LIU Miao-miao;CHEN Xiang-sheng;CHEN Qi-yao;LIU Yan-ju;FU Wei;XU An-an;RONG Yan-fen

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 08