What we do?

JTP Academic Frontier Seminar Series, both online and offline, is designed to explore the most valuable research direction by inviting exceptional experts to discuss hot academic issues. By offering bilingual news report in Chinese and English, we are committed to realize the cross-cultural and cross-regional transmission of academic research outcomes.
                    

China Academic Frontiers & Information Service—— Automotive Key Technology for Carbon Peak and Carbon Neutrality Goals

Date:Aug.-Sep. 2023

Place:https://k.cnki.net/themeInfo/568

To promote communication of the latest academic achievements, the 4th Lecture Series of “China Academic Frontiers & Information Service” is co-hosted by CNKI and Chinese Journal of Automotive Engineering. Experts are invited to discuss and share their knowledge on the automotive key technology for c...

China Science and Technology Frontiers & Information Service- Ecological Civilization Session

Place: <a href="https://k.cnki.net/Theme/Index/378" target="_blank">https://k.cnki.net/Theme/Index/378</a>

Sponsors:CNKI

Experts:Minsheng Wang, Huaping Sun, Jiangyan Wang, Quan Yuan, Chuanglin Fang, Jingtian Wang, Lei CAO

China Science and Technology Frontiers & Information Service- Electrical Engineering Session

Place: https://k.cnki.net/Theme/Index/392

Sponsors:

Experts:

Cryospheric Science and Sustainable Development

Place: <a href="https://oversea.cnki.net/index/marketing/BilingualResource/homepage.html" target="_blank">https://oversea.cnki.net/index/marketing/BilingualResource/homepage.html</a>

Sponsors:Bulletin of?Chinese Academy of Sciences;CNKI

Experts:QIN Dahe, LUO Yong, DING Yongjian, WANG Genxu, CHEN Tuo, WU Qingbai, REN Jiawen, KANG Shichang, YAO Tandong, ZHOU Shangzhe, CHE Tao, HU Yongyun, XIAO Cunde, Minsheng Wang

Traditional Chinese Medicine Treatment Under the Global Pandemic Knowledge Service and Expert Forum Ⅱ

Place: <a href="https://k.cnki.net/CInfo/Index/11488" target="_blank">https://k.cnki.net/CInfo/Index/11488</a>

Sponsors:World Federation of Chinese Medicine Societies;China Association of Chinese Medicine;CNKI

Experts:HUANG Luqi, BA Yuanming, CHEN Rixin, YANG Jiayao, YAO Kaitao, GONG Xue, ZHAO Yong

Traditional Chinese Medicine Treatment Under the Global Pandemic Knowledge Service and Expert Forum Ⅰ

Place: <a href="https://k.cnki.net/CInfo/Index/11487" target="_blank">https://k.cnki.net/CInfo/Index/11487</a>

Sponsors:World Federation of Chinese Medicine Societies;China Association of Chinese Medicine;CNKI

Experts:HUANG Luqi, BA Yuanming, CHEN Rixin, YANG Jiayao, YAO Kaitao, GONG Xue, FENG Cuiling, LIU Cunzhi, ZHAO Jiping, RONG Peijing

Lectures on Theory and Methodology of Think Tank

Place: <a href="https://k.cnki.net/Theme/Index/149" target="_blank">https://k.cnki.net/Theme/Index/149</a>

Sponsors:Bulletin of Chinese Academy of Sciences;Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences;Chinese Association of Development Strategy Studies

Experts:PAN Jiaofeng, YANG Guoliang, CHEN An, YANG Yaqin

Global Public Lectures on Progress of COVID-19 Treatment with TCM (Third installment)

Place: <a href="http://k.cnki.net/Theme/Index/23" target="_blank">http://k.cnki.net/Theme/Index/23</a>

Sponsors:World Federation of Chinese Medicine Societies;China Association of Chinese Medicine;CNKI

Experts:JIN Guanyuan, ZHANG Yi, YU Rui, CHEN Rui, LI Candong, CHANG Xiaorong, DU Hongbo, LI Xiaoke, CHEN Guang, XIA Wenguang, HAN Jingyan, ZHENG Qiming, YANG Mingwei, LIANG Tengxiao, ZHU Miansheng, GUO Jian'an, LIU Changxiao, CAO Liang, XU Liran

Global Public Lecture on Progress of COVID-19 Treatment with TCM

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:World Federation of Chinese Medicine Societies;China Association of Chinese Medicine;CNKI

Experts:ZHANG Boli, LIU Qingquan, HUANG Luqi, TONG Xiaolin, BA Yuanming, LI Jiansheng, YE Yong'an, SHANG Dong, DONG Jingcheng, GUO Yi, HE Dongchu, CHEN Rixin, LV Wenliang, ZHANG Chunyan, FANG Bangjiang, JIA Chunsheng, FANG Min, WANG Ruilin, LIU Lihong, MIAO Qing

Symposium on the International Impact of Chinese Academic Journals

Place: Beijing Conference Center

Sponsors:China Press and Publishing Media Group Co, Lte.;China Academic Journals (CD Edition) Electronic Publishing House Co., Ltd.

Experts:Li Zhong, Liu Xuedong, Wu Junhong, Zeng Xiaomu

International Politics Leaders' Personality and China Policy Ⅱ

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;Froeign Affairs Review

Experts:CHEN Nahui, PANG Dapeng, LI Li, WANG Yiming, YIN Jiwu, WU Wencheng

International Politics Leaders' Personality and China Policy Ⅰ

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;Froeign Affairs Review

Experts:ZHANG Qingmin, ZHANG Yong, PENG Shuyi, YANG Xiepu, CHEN Zhirui, SUN Hongmei

Higher Education Development of Molecular Pharmacognosy

Place: Hangzhou, Zhejiang Province, China

Sponsors:JTP;China Journal of Chinese Materia Medica

Experts:HUANG Luqi, CHEN Xiaoya, CHENG Jing, LI Xiuming, XIAO Hong

“The Belt and Road” and Corporation Behavior: Achievements, Challenges and Improvements

Place: Institute of World Economics and Politics, CASS

Sponsors:JTP;Institute of World Economics and Politics, CASS

Experts:XU Yanzhuo

Comparison of Natural Gas Hydrate in Land and Sea Areas

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;China Geological Survey

Experts:LU Zhenquan

BeiDou Navigation Satellite System

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;Chinese Academy of Surveying & Mapping;Beijing BDStar Navigation CO., LTD;BeiDou Navigation Satellite System

Experts:LI Dehai, LI Nan

The Belt and Road: Priority of Intelligence

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;Institute of World Economics and Politics, CASS; The Journal of International Studies Editorial Department

Experts:XUE Li, ZHA Daojiong

Haze

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;China Environmental Science Editorial Department;Disease Surveillance Editorial Department

Experts:WU Dui, XU Dongqun

Higher-speed Trial Rail Leading China’s High-speed Rail Technology Innovation

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;Journal of Mechanical Engineering Editorial Department;Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Editorial Department;Rock and Soil Mechanics Editorial Department

Experts:ZHOU Suxia, WANG Mengshu, CHEN Shanxiong

Globalization and Populism

Place: School of Government of Peking University

Sponsors:JTP;PKU Research Center for Chinese Politics;The Journal of International Politics Editorial Department

Experts:YU Keping, WANG Yizhou

What Are the Impacts of High-Speed Rail?

Place: CNKI Headquarter

Sponsors:JTP;Economic Geography Editorial Department;Tourism Tribune Editorial Department;Economic Review Editorial Department

Experts:Jin Fengjun, Ma Guangrong, Yin Ping

Discussion on the Situation of the Korean Peninsula

Place: Northeast Asian Studies College,Jilin University

Sponsors:JTP;Northeast Asian Studies College,Jilin University

Experts:Yu Xiao, Piao Ying’ai, Zhang Yuguo, Cui Zhihong, Li Tianzi

Cupping Therapy Seminar Held in the Institute of Acupuncture and Moxibustion,CACMS

Place: Institute of Acupuncture and Moxibustion China Academy of Chinese Medical Science

Sponsors:JTP;Chinese Acupuncture & Moxibustion Editorial Department

Experts:CHEN Zelin, WU Zhongchao, ZHANG Weibo, ZHAO Jiping, HUANG Tao, QI Shulan