Home > Hot Topics > Virus

Hot Topic

Virus

Virus

Immunogenicity of a recombinant pseudorabies virus coexpressing ORF2 gene of PCV2 and porcine IL-18 gene in mice

Xiaoqing Guo;Qianlei Zhu ;Qianlei Zhu ;Xingwu Yang ;Han Qiao ;Shujuan Wang;Hongying Chen

Acta Microbiologica Sinica,2016,Vol 56,No. 01

【Abstract】

Genetic evolution and substitution frequency of avian influenza virus HA gene in chicken H9N2 subtype in China in the last 20 years

Fang Meng;Huaiying Xu;Wei Zhang;Dihai Huang;Zaihui Zhang;Xia Liu;Weishan Chang;Zhuoming Qin

Acta Microbiologica Sinica,2016,Vol 56,No. 01

【Abstract】

Effects of temperature and pH on the growth of H1N1 subtype of influenza A virus analyzed by surface-enhanced Raman spectroscopy

Xiaoxiao Jia;Yun Li;Wenhui Fan;Qinglan Sun;Tiezhong Zhou;Wenjun Liu;Jing Li

Chinese Journal of Biotechnology,2016,Vol 32,No. 04

【Abstract】

The sensitivity of transmitted/founder HIV-1 to anti-HIV drugs

DING Ji-wei;ZHAO Jian-yuan;MI Ze-yun;WEI Tao;CEN Shan

Acta Pharmaceutica Sinica,2016,Vol 51,No. 03

【Abstract】

Establishment of chemiluminescent enzyme immunoassay for detecting antibodies against foot-and-mouth disease virus serotype O in swine

Chen Cui;Ligang Huang;Jing Li;Xingqi Zou;Yuanyuan Zhu;Lei Xie;Qizu Zhao;Limin Yang;Wenjun Liu

Chinese Journal of Biotechnology,2016,Vol 32,No. 11

【Abstract】

Comparison of cellular localization of NS1 from different subtypes of influenza A virus

Yu Meng ;Cao Shuaishuai;Zheng Weinan;Jia Xiaoxiao ;Li Jing;Liu Wenjun

Chinese Journal of Biotechnology,2016,Vol 32,No. 11

【Abstract】

Construction and rescue of the minigenome of bovine parainfluenza virus type 3 based on T7 promoter expression system

Nan Jiang;Yanpeng Zheng;Guiyun Jiang;Wei Zhang;Yueying Jiao;Yuanhui Fu;Xianglei Peng;Jinsheng He

Acta Microbiologica Sinica,2016,Vol 56,No. 11

【Abstract】

Optimization of RNA Interference Strategy for lef-1 1 gene of Bombyx mori Nucleopolyhedrovirus

Tingting Chen;Zhanqi Dong;Nan Hu;Zhigang Hu;Cheng Lu;Minhui Pan

Acta Microbiologica Sinica,2016,Vol 56,No. 10

【Abstract】

RNAi-mediated SMV-P3 Silencing Increases Soybean Resistance to Soybean Mosaic Virus

YANG Xiang-Dong;NIU Lu;ZHANG Wei;YANG Jing;DU Qian;XING Guo-Jie;GUO Dong-Quan;LI Qi-Yun;DONG Ying-Shan

Acta Agronomica Sinica,2016,Vol 42,No. 11

【Abstract】

Sequence and Pathogenicity of Recombined Soybean Mosaic Virus Isolate from Hebei Province, China

LIN Jing;YANG Yong-Qing;HOU Wen-Huan;YANG Chun-Yan;XIE Ling-Qin;ZHI Hai-Jian;ZHANG Meng-Chen

Acta Agronomica Sinica,2015,Vol 41,No. 11

【Abstract】

Disclaimer: Some of the images in this website are derived of the public network, whose copyrights still belong to the authors. If there exist any infringements, please contact us to delete them.
`